Khoảnh khắc bạn thẳng thắn nghi vấn nguyên nhân của chiến tranh, bạn đang nghi vấn sự liên hệ của bạn với một người khác, mà có nghĩa bạn đang nghi vấn toàn sự tồn tại của bạn, toàn cách sống của bạn. Bombay, 7 tháng ba 1948 Bạn phải tự nguyện tìm hiểu

Bàn Về Xung Đột
Mua sách