Sơn Hà Chẩm là một bức tranh đầy màu sắc về thịnh thế khói lửa, về tình yêu và sự hy sinh. Ở đó, ta thấy một Sở Du mạnh mẽ kiên cường, một Vệ Uẩn lạnh lùng mang trên mình mối thù gia tộc, một Cố Sở Sinh dùng cả đời để hối lỗi bù đắp cho những sai lầm của

Sơn Hà Chẩm (Trưởng Tẩu Làm Vợ)
Mua sách