Cuốn sách Một Tư Duy Hoàn Toàn Mới này quả là một điều kỳ diệu. Một mặt, nó cung cấp gần như đầy đủ những phân tích độc đáo và sâu sắc về vấn đề mang tính cá nhân và kinh tế đáng chú ý nhất trong thời gian tới – những thay đổi to lớn do công nghệ và toàn

Một Tư Duy Hoàn Toàn Mới
Mua sách