Cố Mạn là cái tên quá đủ để đảm bảo cho 1 bộ truyện chất lượng nhưng khi đọc mình vẫn có cảm giác nữ chính Hi Quang có nét giống với Mặc Sênh. Đây là 1 bộ truyện nhẹ nhàng, đã hoàn quyển 1 và ở quyển 1 thì nữ chính đang về với nam phụ mà mình thì theo phe

Nắng Gắt
Mua sách