Câu chuyện Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi về sự trưởng thành của bốn người: Đường Kiều, Chu Chú, Chu Du  và Ngu Châu. Dễ thương nhất là kỉ niệm tuổi thơ của đôi nam nữ chính. >”< Anh Chu Chú đáng yêu, yêu nhưng không nói chỉ dùng hành động mà làm thôi, từ bé đã c

Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi
Mua sách