Đại tiểu thư phản diện thời dân quốc là bộ truyện thứ tư mình đọc của Tuyết Mặc. Vì đã có sự khảo nghiệm về nội dung cũng như văn phong của tác giả này rồi nên mình khá yên tâm khi nhảy hố.

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc
Mua sách