Truyện Nồng Nàn Vị Yêu này đoạn đầu oan gia còn vui, về sau thì tôi thấy nó cứ ngược tung tóe hết cả lên. Đọc đến đoạn cô nằm trong bệnh viện biết tin mình mất đứa con mà muốn rơi nước mắt. 

Nồng Nàn Vị Yêu
Mua sách