Mình rất thích cách xây dựng kiểu nhân vật nữ cường xuyên không trong Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh. Không phải kiểu yểu điệu thục nữ yếu đuối hay nhẫn nhịn chịu nhục, ở đây nữ chính được thể hiện là người phóng khoáng, lại rất độc lập, không chút yếu đu

Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh
Mua sách