Viết với phong cách “tiểu thuyết” lịch sử “Thập đại mỹ nhân” sẽ thêm phần hấp dẫn bạn đọc, tuy nhiên vẫn tuân thủ logic lịch sử, sẽ giúp người đọc có một cái nhìn đầy đủ và sinh động về những giai nhân bạc mệnh ấy. Đồng thời, biết thêm những bí mật nơi th

10 Đại Mỹ Nhân Trung Quốc
Mua sách