Mình biết về bộ này với cái tên "một trong những bộ Thanh xuyên kinh điển thời kỳ đầu của ngôn tình" và nó đã không làm mình thất vọng. Đọc xong bộ truyện hơn 500 chương, một chương dài gấp đôi gấp ba truyện bình thường, mà cảm xúc đọng lại rất hỗn độn. C

Thanh Triều Xuyên Qua Ký
Mua sách