Nếu muốn đọc một câu chuyện kịch tính đầy kích thích như xem phim truyền hình tối thì nên nhảy hố Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ - Hạ Nhiễm Tuyết này. Đảm bảo mn sẽ cực thích kiểu sóng to gió lớn, mưa bão bập bùng, hiểu nhầm lung tung

Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ
Mua sách