Vũ trụ lịch, 100013 năm, bao trùm toàn bộ vũ trụ loại cực lớn võng du thế giới thứ ba bắt đầu vận hành, các đại tinh hệ vô số chủng tộc đồng thời tiến vào trò chơi chinh chiến. Âm hiểm xảo trá, xâm lược tính mạnh Cự Thản tinh hệ khủng long tộc. Tham

Nhất Thụy Thập Vạn Niên
Mua sách