Những bài học về tinh thần, tâm linh và trí tuệ đã được chính tiến sĩ Alan Phan chắp bút & phóng tác lại theo nguyên tác của cuốn sách vô giá theo thời gian “Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới” của Og Mandino. Lối viết dung dị, đơn giản: dùng một câu

Bí Mật Của Phan Thiên Ân - Người Giàu Nhất Thế Giới
Mua sách