Vào một ngày cô bị đi học thay cho em họ của mình thì cô lại phát hiện ra được người bạn học năm lớp mười của cô năm xưa nay lại là thầy giáo của em họ cô. Vào mười năm trước, cô không nói ra lời của bản thân, hiện nay chính miệng anh nói cho cô biết.

Yêu
Mua sách