Năm Năm Ngứa Ngáy là câu chuyện về một cô nàng sợ được sợ mất khi có được quả táo vàng trong tay, bỗng một ngày nọ nàng ta nghĩ thông, vứt bỏ sợ hãi sau lưng và quyết định gặm luôn quả táo đó :”> Cốt truyện đơn giản, thích hợp để đọc giải trí, có thể cất

Năm Năm Ngứa Ngáy
Mua sách