Câu chuyện Làm Thế Nào Để Ngừng Nhớ Anh này là một tá ngược cẩu, bởi lẽ không có sủng mà chỉ có sủng hơn. Nữ chính Tô dương, 28 tuổi, nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong nghề, có chồng là Tưởng Bách Xuyên, người đứng đầu tập đoàn Thẩm Thị, chỉ hơn 30 tuổi mà

Làm Thế Nào Để Ngừng Nhớ Anh
Mua sách