Bộ Ai Nói Xuyên Qua Hảo này tấu hài, nhưng hài đúng chỗ, bi đúng lúc. Truyện vẫn có những khoảng lặng, những lúc bi thương, và tác giả viết những khúc đó rất chất, hoàn toàn quên khuấy đây thực ra là một câu chuyện hài.

Ai Nói Xuyên Qua Hảo
Mua sách