Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ nội dung chỉ mang tính chất giải trí là chủ yếu, không phải kiểu truyện đọc ngẫm - nghĩ - để lại dư âm trong lòng đâu ạ. Truyện có ngược có sủng có tiểu tam nam phụ lại còn cẩu huyết nữ

Tịch Thiếu Phúc Hắc Bá Sủng Vợ
Mua sách