Nếu cuốn sách Lê Vân - Yêu Và Sống này trở thành nguyên nhân của những hiểu lầm có thể xảy ra, thì nó cũng đồng thời là một cơ hội để cho tôi tự thanh tẩy tâm hồn mình. Mục đích lớn nhất của tôi là sám hối mặc dù tôi biết không phải mọi sự sám hối đều đượ

Lê Vân - Yêu Và Sống
Mua sách