Cuốn tiểu thuyết Những Linh Hồn Xám của tác giả Philippe Claudel đã đoạt giải Renaudot 2003- một trong những giải thưởng văn học danh giá nhất của Pháp, được tạp chí Lire uy tín bầu chọn là quyển sách hay nhất năm 2003. Cuốn sách cũng được dịch ra 25 thứ

Những Linh Hồn Xám - Philippe Claudel
Mua sách