Truyện “Maruxia đi học” gồm 13 phần nhỏ. Mỗi phần có một cái hay và thú vị riêng. Nhưng cả câu truyện nói về Maruxia, một cô bé được nuông chiều, uốn éo, hay làm nũng. Đến trường bé rất khó làm quen với phong cách sinh hoạt, những quy định chung của trườn

Maruxia Đi Học - Evghenhi Shvarts
Mua sách