Tình yêu bị tuổi xuân giết chết, còn tuổi xuân lại bị tình yêu lưu đày… Bạn đang đọc truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc của tác giả Ân Tầm.  Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc có những tình tiết ngọt ngào về một tình yêu ấp ủ nồng cháy.

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm
Mua sách