Câu chuyện Dòng Thơ Thứ Chín (Chín Chương Thành Thơ) bắt đầu khi nữ bác sĩ xinh đẹp khoa tâm thần bệnh viện Hoa Khê, Diệp Già Lam, bị bác sĩ nam tài năng bậc nhất lại điển trai mê hồn vừa chuyển đến khoa ngoại thần kinh, Đường Ngộ, say rượu làm loạn, đè l

Dòng Thơ Thứ Chín (Chín Chương Thành Thơ) - Thời Câm
Mua sách