âu sắc, táo bạo, ngang tàng, và thô ráp, Lỗi lầm ở những vì sao là tác phẩm thương tâm và tham vọng nhất của John Green, tác giả của những giải thưởng, nhưng đồng thời lại khám phá một cách khéo léo nét hài hước, li kỳ, và bi thảm của việc sống và việc yê

Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao - John Green.
Mua sách