Mỗi người trong Lời Thề Ước Em Không Thể Thay Đổi đều từ từ hiểu được chân lí của sự trưởng thành, biết yêu thương cha mẹ, coi trọng tình bạn. Đồng thời, những chuyện ngốc nghếch vì tình yêu thời niên thiếu đã trở thành một dấu ấn không thể phai mờ trong

Lời Thề Ước Em Không Thể Thay Đổi - Trương Vân Hân
Mua sách