Tình yêu là chuyện của hai người, nhưng lại không chỉ là chuyện của hai người, nên em chỉ muốn mang theo tình yêu của mình, lang thang trong trái tim anh.

Lang Thang Trong Trái Tim Anh - Nguyễn Sênh Lục
Mua sách