Tào Tháo Thánh Nhân Đê Tiện Tập 7, là nhân vật có tính cách phức tạp và nhiều hình tượng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Vừa giảo hoạt gian trá, lại thẳng thắn chân thành; vừa khoan dung độ lượng, lại đa nghi khôn cùng; vừa hào sảng, lại hẹp hòi; khí phách

Tào Tháo - Thánh Nhân Đê Tiện Tập 7 - Vương Hiểu Lỗi
Mua sách