Vừa xuyên không đã *beep* người xuất gia, Giang Trừng rất lấy làm áp lực. Cuộc sống tu chân bình thường ở thế giới khác của Giang Trừng – gái cường dịu dàng trong sáng kiểu Lỗ Trí Thâm* và bạn trai trâu bò.

Ngộ Phật - Phù Hoa
Mua sách