Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can là một trong rất nhiều các quan sát thú vị, kèm theo các giải mãi hóm hỉnh, không kém phần chua xót song cũng rất giàu nhân văn trong tuyển tập BỨC XÚC KHÔNG LÀM TA VÔ CAN của tiến sĩ Đặng Hoàng Giang. 26 bài viết là 26 câu chu

Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can - Đặng Hoàng Giang
Mua sách