“Trúc Lâm dậy sóng” một tác phẩm truyện kể có lẽ ít ai biết đến, nhưng đây thật sự là một tác phẩm hay, thể hiện sống động cuộc sống nội tâm của con người chúng ta.

Trúc Lâm Dậy Sóng - Thích Hộ Giác
Mua sách