“Tanh” là cuốn tiểu thuyết kinh dị của nhà văn Lý Tây Mân với thông điệp: “Trong màn đêm u ám tối tăm, mọi việc đều có thể xảy ra, ngày mai không biết ai trong số chúng ta sẽ phải vĩnh biệt cuộc sống này...”

Tanh - Lý Tây Mân
Mua sách