DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY
Kỹ năng áp dụng các kỹ thuật đánh giá nhân viên nhằm phát triển năng lực và động viên họ làm việc là một trong những kỹ năng quản lý rất quan trọng. Thông thường, các thông tin phản hồi về hiệu quả công việc từ cấp quản lý sẽ rất có ý nghĩa để nhân viên phát huy các điểm mạnh, phát triển triển tối đa tiềm năng và khả năng cống hiến của họ cho tổ chức.

Quyển "Đánh giá năng lực nhân viên" này sẽ trang bị cho bạn tất cả các kỹ năng, kỹ thuật cần thiết để thực hiện thành công công tác đánh giá nhân viên, đồng thời giải thích rõ các mục tiêu then chốt, những lợi ích thu được từ quá trình đánh giá, hướng dẫn từng bước trong giai đoạn chuẩn bị, quản lý và tổ chức các hoạt động bổ trợ sau khi đánh giá. Quyển sách sẽ cung cấp những lời khuyên hữu ích giúp bạn tiến hành các cuộc thảo luận cởi mở, giải thích những ngôn ngữ cử chỉ, xây dựng lòng tự tin, xử lý các vấn đề liên quan đến hiệu quả công việc cùng nhiều nội dung hữu ích khác. Với 101 gợi ý thực hành nằm xuyên suốt nội dung quyển sách, cùng bảng câu hỏi tự đánh giá cho phép bạn kiểm tra các kỹ năng đánh giá nhân viên của mình. Đây thực sự là một cẩm nang rất có giá trị trong việc quản lý và phát triển nhân viên.

Mục lục:
Lời giới thiệu
Mục đích của việc đánh giá nhân viên

Phát triển nhân viên
Các hình thức đánh giá
Xác định mục tiêu
Hoàn thành mục tiêu
Uỷ quyền cho nhân viên
Khen thưởng thành tích
Chuẩn bị cho hoạt động đánh giá

Công việc chuẩn bị
Đánh giá hiệu quả công việc
Xác định mục tiêu
Lập kế hoạch cho tương lai
Tạo môi trường tích cực
Đánh giá khách quan
Chuẩn bị cấu trúc cho việc đánh giá
Quản lý tiến trình đánh giá

Giới thiệu buổi họp đánh giá
Khuyến khích thảo luận
Đảm bảo tính thực tế
Phân tích các dấu hiệu
Đánh giá tính tận tâm
Xử lý các tình huống khó khăn
Xử lý các vấn đề tiêu cực
Thảo luận kế hoạch phát triển nhân sự
Những tham vọng và tiềm năng
Lập kế hoạch hành động
Tóm lược buổi họp đánh giá
Các hoạt động sau buổi đánh giá

Giám sát sự tiến bộ
Thực hiện kế hoạch phát triển
Khuyến khích làm việc theo nhóm
Nhà quản lý tự đánh giá
Kiểm tra kỹ năng đánh giá của nhà quản lý

Mời các bạn đón đọc Đánh Giá Năng Lực Nhân Viên của tác giả Ken Langdon & Christina Osborne.
FULL: PDF

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000