DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Các nhân vật trong Phong Thần Bảng [Hình Ảnh]

Phong Thần Bảng hay Phong Thần Diễn nghĩa là một bộ sách rất nổi tiếng. Đây là hình ảnh của một số nhân vật chính trong Phong Thần Bảng.

Các nhân vật trong Phong Thần Bảng

Phong Thần Bảng hay Phong Thần Diễn nghĩa là một bộ sách rất nổi tiếng. Phong Thần Bảng là một tác phẩm văn học dạng tiểu thuyết thần quái viết bằng tiếng Trung vào thời nhà Minh, bao gồm 100 hồi.

Là một bộ tiểu thuyết được viết lại trên cơ sở cuốn Vũ Vương phạt Trụ bình thoại in đời Nguyên, rồi nhào nặn tư liệu lịch sử với thần thoại, truyền thuyết và tôn giáo mà thành, Phong thần bảng xoay quanh việc suy vong của nhà Thương và sự nổi lên của nhà Chu, lồng vào đó là vô số thần thoại, truyền thuyết Trung Hoa, bao gồm các thần, tiên, yêu quái v.v. Trong chừng mực nào đó, Phong thần bảng mô tả cuộc sống của người Trung Hoa đương thời, nơi tôn giáo có một vai trò lớn trong cuộc sống hàng ngày.
 
Dưới đây là hình ảnh của một số nhân vật chính trong Phong Thần Bảng.


Nhân vật trong Phong Thần Bảng
Đang tải bình luận...
Giá bìa 120.000

Giá bán

96.000

Tiết kiệm
24.000(20%)
Giá bìa 120.000

Giá bán

96.000

Tiết kiệm
24.000(20%)