DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Bộ Sách Hồ Chí Minh Tác Phẩm (Hộp 5 Cuốn) - Tác giả: Hồ Chí Minh

Lịch sử nước ta là một bài diễn ca lịch sử Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng tác năm 1941 tại Pác Bó, Cao Bằng.


Bộ sách bao gồm năm tác phẩm do Bác Hồ viết là:

1. Lịch sử nước ta

2. Nâng cao Đạo đức Cách mạng, Quét sạch Chủ nghĩa Cá nhân

3. Sửa đổi lối làm việc 

4. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

5. Đời sống mới

Mời bạn đón đọc.

Bộ Sách Hồ Chí Minh Tác Phẩm (Hộp 5 Cuốn) - Tác giả: Hồ Chí Minh


Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Hồ Chí Minh
  • Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
  • Nhà phát hành: NXB Trẻ
  • Mã Sản phẩm: 1130000090830
  • Khối lượng: 550.00 gam
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Kích thước: 9 x 12.5 cm
  • Ngày phát hành: 10/02/2020

Bài viết mới
Cuối cột phải
Cuối cột phải
Cuối cột phải
thi-tran-buon-tenh
Cuối cột phải
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 148.000

Giá bán

118.000

Giá bìa 148.000

Giá bán

118.000