Đào Tiểu Vũ eBook

Mình sẽ hướng dẫn cách tải ebook qua link quảng cáo adf và ouo cho những ai chưa biết nhé.
Mong các bạn hãy sử dụng các link quảng cáo này là 1 cách ủng hộ để duy trì website.
 
Gồm có:
 
I. Tải trên PC
II. Tải Trên Android
III. Tải trên iOs
IV. Tải trên box.com khi hết bandwidth
 
I. Tải Trên PC
Nếu không hiện các link để g+ hoặc like, bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo, popup đi nhé.
1. Đối với trang ADF.LY
 
2. Đối với trang OUO
 
 
 
II. Trên IOS:
1. Đối với trang ADF.LY


2. Đối với trang OUO

 
III. Trên Android:
1. Đối với trang ADF.LY

2. Đối với trang OUO


 
IV. Tải trên Box.com khi hết bandwidth:

 

 
Đang tải bình luận...
Bài viết mới
Chưa có dữ liệu